www.jobfoodthailand.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
Jobfood Jobfood
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
jobfood
jobfood
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 22 ปี
 ส่วนสูง :   154 Cm. น้ำหนัก 53 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ( Laboratory service)
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  QC/QA/RD/ขึ้นทะเบียน อย.
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  ไม่ระบุ บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2562
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 สาขาวิชา :  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.00
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนศรีทุมพิทยาคาร
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  วิทย์-คณิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  45  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  45  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  1. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เป็นระดับปานกลาง ในการออกแบบ 2. สามารถจัดทำสื่อนำเสนอ powerpoint รวมถึงวิดีโออื่น ๆ ทั่วไปได้ 3. ทำอาหาร 4. กีฬาว่ายน้ำ
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  1. จัดทำงานวิจัยจบการศึกษาเรื่อง "การศึกษาเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชันในสารสกัดกระชายเหลืองและไก่ดำ ต่อการพัฒนาเครื่องดื่มอัดก๊าซด้วยเทคโนโลยีอัลตร้าโซนิกอีมัลชัน" โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย 2. ได้รับรางวัลชมเชย (อันดับที่ 4) ประเภทบุคคลมจพ. ในการเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือในงาน KMUTNB INVENTION & INNOVATION 2019 ที่จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชื่อผลงาน "เครื่องดื่มฟังก์ชั่นจากสารสกัดกระชายและไก่ดำ" 3. ได้รับเงินสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยจากสำนักวิจัยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากการส่งการวิจัยเข้าประกวด KMUTNB INVENTION & INNOVATION ในปี 2018 และปี 2019 4. ได้ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือในงาน KMUTNB INVENTION & INNOVATION 2018 ชื่อผลงาน "สูตรและกรรมวิธีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่มันม่วง" 5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กฟักทองเพื่อสุขภาพ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สืบสานภูมิปัญญาไทยจากความร่วมมือกันของบริษัท thai union , lucky union food และคณะอุตสาหกรรมเกษตรมจพ. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 6. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับทีี่ 1 จากผลงานโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากเม็ดขนุนและข้าวไรซ์เบอร์รี่ ในการแข่งขัน Food innovation Contest ที่จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 7. เข้าร่วมตอบคำถามทักษะทางวิชาการและความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเกษตร ณ อุตสาหกรรมเกษตร มจพ.
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 22 เม.ย. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
www.jobfoodthailand.com