www.jobfoodthailand.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
Jobfood Jobfood Jobfood
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
jobfood
jobfood
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 22 ปี
 ส่วนสูง :   158 Cm. น้ำหนัก 68 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  โรงงานผลิตอาหาร(Food Factory)
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  QA
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  15,001-30,000 บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  กำลังศึกษาอยู่
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 วุฒิการศึกษา :  วท.บ
 สาขาวิชา :  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.94
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ชื่อสถานศึกษา :  มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ
 วุฒิการศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 สาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.78
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2561 ถึง กรกฎาคม 2561
 บริษัท :  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  นักศึกษาฝึกงาน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  จัดเตรียมอุปกรณ์ อาหารเลี้ยงเชื้อและตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบทางด้านต่างๆตามประเภทของตัวอย่าง ตรวจผลและรายงานผล ทำการตรวจสอบสภาวะต่างๆในห้องปฏิบัติการ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงสอบเทียบเครื่องมือ เช่น เครื่องชั่ง
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2561 ถึง เมษายน 2561
 สถาบัน :   บริษัท ไอคิวเอส แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 หลักสูตร :   ระบบมาตรฐานกับการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (GMP, HACCP, ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO22000
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มกราคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2561
 สถาบัน :  บริษัท มัสเตอร์ โปร คอนซัลแท็นซ์ จำกัด
 หลักสูตร :  ISO9001:2015, GMP, HACCP, 5S, Kaizen, QCC, ISO14001 และ ISO17025
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  60  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  25  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี ขยัน อดทน เรียนรู้ไว ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี ทำอาหาร ร้องเพลง เล่นกีฬา เช่น บาสเกตบอล
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  ทำวิจัยโครงงานพิเศษ เรื่อง ผลของวิธีการฆ่าเชื้อที่แตกต่างกันต่อคุณสมบัติทางด้านเคมี และจุลินทรีย์ของคอมบูชาจากกระเจี๊ยบ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยที่นำความชอบของผู้บริโภคมาประกอบในการทำโครงงานนี้ รวมถึงทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 9 ก.ค. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
www.jobfoodthailand.com