www.jobfoodthailand.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
Jobfood Jobfood
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
jobfood
jobfood
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 31 ปี
 ส่วนสูง :   165 Cm. น้ำหนัก 110 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ธุรกิจการศึกษา (Education)
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  วิทยาศาสตร์อาหาร
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  30,001-50,000 บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2562
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาเอก
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 วุฒิการศึกษา :  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
 สาขาวิชา :  อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  4.00
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชา :  วิศวกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.60
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  2 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2557 ถึง กรกฎาคม 2558
 บริษัท :  ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการและงานหลักสูตร
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2556 ถึง กรกฎาคม 2557
 บริษัท :  บ. เวอร์จิ้น เอฟ แอนด์ บี
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนก QA
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  งาน QA และ QC
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  38  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  45  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 22 ส.ค. 2562 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
www.jobfoodthailand.com