www.jobfoodthailand.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
Jobfood Jobfood
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
jobfood
jobfood
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 23 ปี
 ส่วนสูง :   159 Cm. น้ำหนัก 54 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  โรงงานผลิตอาหาร(Food Factory)
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  QC/QA/การผลิต/ห้องปฏิบัติการ/R&D
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  15,001-30,000 บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2562
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 สาขาวิชา :  เทคโนโลยีอาหาร(โทแปรรูป)
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.72
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนปทุมวิไล
 วุฒิการศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 สาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.01
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2562
 บริษัท :  สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) สระบุรี
 ที่อยู่บริษัท :  เลขที่ 99/1 เทศบาล 1 ซอย 3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอ มวกเหล็ก สระบุรี 18180
 ตำแหน่ง :  นักศึกษาฝึกงาน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ตรวจน้ำนมดิบของชาวบ้านที่มาส่งตรวจ เช่น การตรวจการปลอมปนน้ำในน้ำนม, การตรวจหายาปฏิชีวนะในน้ำนมดิบ, การทดสอบน้ำนมด้วยแอลกอฮอลล์เพื่อดูการตกตะกอนของนม, ตรวจสอบการอักเสบของเต้านมโคทางอ้อม, การตรวจหาความกระด้างของน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งหมดนี้เป็นการตร
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2559 ถึง กรกฎาคม 2559
 บริษัท :  บริษัท บางกอกดีไฮเดรทมารีนโปรดัก จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว 33/3 8, ตำบล คูบางหลวง ปทุมธานี 12140
 ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ช่วยทำงานต่างๆในห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจหาการปนเปื้อนแมลงในอาหารทะเล, การตรวจหาปริมาณฮิตตามีนในปลาอินทรีย์, การวัดความชื้นของตัวอย่างอาหารทะเล, การไตเตรตหาปริมาณเกลือในอาหารทะเล, รับตัวอย่างที่มาส่งตรวจ, ล้างเครื่องแก้ว อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำวิเคราะห์อย่
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2562 ถึง มีนาคม 2562
 สถาบัน :   มหาวิทยาลัยศิลปากร(ศิษย์เก่าภาควิชาเทคโลโนยีอาหาร)
 หลักสูตร :   ถ่ายทอดความรู้การสุขาภิบาลโรงงานอาหารจากภาคอุตสาหกรรม
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2561
 สถาบัน :  สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยและสภากาชาดไทย(ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์)
 หลักสูตร :  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word      
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  16  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  - ทำอาหาร/ วาดภาพ/ การคัดลายมือ/ Sketchup/ Microsoft Excel/ PowerPoint
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น/ โครงการบายศรีสู่ขวัญ/ การออกค่ายวิศวะอาสาครั้งที่ 1, 2และ3/ โครงการพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักกิจกรรมดีเด่นประจำปี 2562 "พระจันทร์เพชร"/ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา/ โครงการศิลปากรห่างไกล อัคคีภัยไร้กังวล/ โครงงานวิจัยเรื่องการทดแทนมอลโตเดกซ์ตรินแต่ละระดับในผลิตภัณฑ์คุกกี้/ ทำงานกับสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563
 
www.jobfoodthailand.com