www.jobfoodthailand.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
Jobfood Jobfood
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
jobfood
jobfood
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   ไทย
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 23 ปี
 ส่วนสูง :   166 Cm. น้ำหนัก 46 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ( Laboratory service)
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  จุลชีววิทยา
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  15,001-30,000 บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยพะเยา
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 สาขาวิชา :  จุลชีววิทยา
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.45
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนอุดมดรุณี
 วุฒิการศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 สาขาวิชา :  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.16
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563
 บริษัท :  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.เอ.(กรุงเทพฯ)
 ที่อยู่บริษัท :  39/9 ม.1 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  Swab test มือพนักงาน -จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการต่ออายุการใช้เครื่องหมายฮาลาล -ตอบกลับ Complain จากลูกค้า -สอบกลับผลิตภัณฑ์ -จัดทำแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัดและติดต่อบริษัทภายนอกเพื่อมาสอบเทียบเครื่องมือ -จัดทำทะเบียนสารเคมีและเครื่องมือ -สั่งซื้อสารเคมีและช
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กันยายน 2561 ถึง กันยายน 2561
 สถาบัน :   มหาวิทยาลัยพะเยา
 หลักสูตร :   ISO17025, ISO15189, ISO15190, GMP, HACCP
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :  
 หลักสูตร :  
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word      
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  45  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  -โปรเจคจบเรื่องการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนจากสารสกัดเนื้อผลกาแฟ -รางวัลชมเชยโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ครั้งที่4 ประเภทโปสเตอร์ -เข้าร่วมนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ -โครงงานเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อในบ่อซับน้ำอุ่น จ.พะเยา (PCR
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 7 ก.ค. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
www.jobfoodthailand.com