www.jobfoodthailand.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
Jobfood Jobfood
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
jobfood
jobfood
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 26 ปี
 ส่วนสูง :   163 Cm. น้ำหนัก 54 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  สื่อสิ่งพิมพ์ (Media , Food Magazine)
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  -
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  15,001-30,000 บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2562
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :  เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 วุฒิการศึกษา :  คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
 สาขาวิชา :  คหกรรมศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.56
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 วุฒิการศึกษา :  คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจอาหาร)
 สาขาวิชา :  ธุรกิจอาหาร
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.25
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  3 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กุมภาพันธ์ 2562 ถึง มีนาคม 2563
 บริษัท :  Sweet Cottage
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยสอน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  สนับสนุนครูสอนทำเบเกอรี่
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤศจิกายน 2559 ถึง มิถุนายน 2561
 บริษัท :  MOL
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  ธุรการและประชาสัมพันธ์
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ดูแลผู้มาติดต่อกับบริษัท ประกาศข่าวและกิจกรรมภายในองกรค์ และ ดูแลพนักงานส่งเอกสารภายในองกรณ์
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   สิงหาคม 2554 ถึง ธันวาคม 2554
 สถาบัน :   Pullman G Hotel
 หลักสูตร :   ฝึกงาน
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :  
 หลักสูตร :  
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  42  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  24  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  วาดภาพ ถ่ายภาพ ตัดต่อ ดำน้ำOpenWater
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 7 ส.ค. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : 7 ส.ค. 2563
 
www.jobfoodthailand.com