www.jobfoodthailand.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
Jobfood Jobfood
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
jobfood
jobfood
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 22 ปี
 ส่วนสูง :   156 Cm. น้ำหนัก 52 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  โรงงานผลิตอาหาร(Food Factory)
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  15,001-30,000 บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2563
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.13
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔
 วุฒิการศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 สาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.74
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2563 ถึง กันยายน 2563
 บริษัท :  สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ที่อยู่บริษัท :  สำนักหอสมุดกลาง สจล. เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 ตำแหน่ง :  พนักงานสถาบันประเภทพิเศษฝ่ายบริการ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. จักทำสื่อวีดีโอการอบรมการใช้ห้องสมุดออนไลน์ เช่น วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, แนะนำการใช้พื้นที่,วิธีการยืม คืน และจองหนังสือ เป็นต้น 2. จัดทำข้อมูลทางสถิติให้อยู่ในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก 3. จัดทำโปสเตอร์ แลำทำบูทในงานเปิดบ้านหอสมุดกลาง ประจำ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2562 ถึง กรกฎาคม 2562
 บริษัท :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 ที่อยู่บริษัท :  8/7 หมู่ 4 อาคาร NIH(อาคาร 1), ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000
 ตำแหน่ง :  นักศึกษาฝึกงานฝ่ายยีนยันเชื้อซาโมเนลลาและริกเกตเซีย
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  1. ระบุและจัดจำแนกเชื้อซาโมเนลลาในระดับซีโรวาร์ ด้วยการทดสอบทางชีวเคมีและทางภูมิคุ้มกันวิทยา 2. ทดสอบการไวต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อซาโมเลลาเปรียบเทียบกับเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์อื่นๆ 3. ทำอาหารเลี้ยงเชื้อประเภทต่างๆทั้งแบบ Agar และ biochemical test รวมถึ
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562
 สถาบัน :   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 หลักสูตร :   การอบรมมาตรฐาน ISO 17025
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2563 ถึง กรกฎาคม 2563
 สถาบัน :  สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 หลักสูตร :  การอบรมจัดทำบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม Endnote
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word      
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  100  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  70  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์      
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์      
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์      
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  1. ทำกราฟฟิก และอินโฟกราฟฟิกในรูปแบบต่างๆ 2. ตัดต่อรูปภาพ
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  1. ได้เป็นนักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายยืนยันเชื้อซาโมเนลลาและริกเกตเซีย ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2. ฝึกการอบรมและปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์และความรู้ในการทดสอบเครื่องแก้ว 3. ทำการทดสอบการดื้อยาของเชื้อซาโมเนลลา 4. ได้ทำงานเป็นพนักงานชั่วคราวที่บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด 5.ได้ไปดูโรงานต่างๆในการเรียนวิชา ทักษะการดูโรงงาน เช่น นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง , ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ซีพีแรม จำกัด , บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น 6. ศึกษาดูโรงงานด้านเทคโนโลยีของยีสต์ ดูกระบวนการผลิตไวน์ สปาร์กกิ้งไวน์ ณ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จํากัด 7. ดูงานเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย ณ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ในเครือของบริษัท โกลบอล ยูทินิตี้ เซอร์วิส จำกัด และที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 8. ปัจจุบันได้ทำโครงการพิเศษเรื่อง การทดสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และประสิทธิภาพในการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากขี้เหล็ก ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 9. ปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานของสถาบันประเถทพิเศษ ที่สำนักหอสมุดกลาง สจล. ฝ่ายบริการ
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 1 ก.ย. 2563 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : 1 ก.ย. 2563
 
www.jobfoodthailand.com