www.jobfoodthailand.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
Jobfood Jobfood
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
jobfood
jobfood
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 23 ปี
 ส่วนสูง :   162 Cm. น้ำหนัก 71 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  โรงงานผลิตอาหาร(Food Factory)
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  R&D / QC
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  15,001-30,000 บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2563
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  เทคโนโลยีชีวภาพ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.68
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนศรีพฤฒา
 วุฒิการศึกษา :  มัธยมศึกษา
 สาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.56
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563
 บริษัท :  ทริปเปิ้ล วี ออเร้นจ์ จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :  4 รามคำแหง 185 แยก 3 มีนบุรี 10510
 ตำแหน่ง :  R&D / QC
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  จัดทำมาตรฐานวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป,วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามมาตรฐาน,จัดทำเอกสาร Ingredient List ,Shelf life,COA และอื่นๆ - รับการตรวจประเมิน (Audit) ตามระบบ GMP/HACCP และจากคู่ค้าต่างๆ,รับและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ และต
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2562 ถึง กรกฎาคม 2562
 บริษัท :  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
 ที่อยู่บริษัท :  50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 ตำแหน่ง :  นักศึกษาฝึกงาน (กลุ่มปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์)
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  สรุปประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาสุขลักษณะอาหาร, ประสานงานประชุมคณะอนุกรรมการอาหารฮาลาลอาเซียน ,เข้าร่วมสัมมนานอกสถานที่ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2563 ถึง สิงหาคม 2563
 สถาบัน :   บริษัท ทริปเปิ้ล วี ออเร้นจ์ จำกัด
 หลักสูตร :   ความปลอดภัยด้านอาหาร GMP และ HACCP และอื่นๆ
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2562 ถึง มีนาคม 2562
 สถาบัน :  บริษัท มัสเตอร์โปร คอนซัลแท็นซ์จ ากัด
 หลักสูตร :  มาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร GMP และ HACCP
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  35  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  15  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และ มาตรฐานความปลอดภัยด้าน อาหาร GMP และ HACCP จาก บริษัท มัสเตอร์โปร คอนซัลแท็นซ์ จำกัด
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 7 ก.พ. 2564 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
www.jobfoodthailand.com