www.jobfoodthailand.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
Jobfood Jobfood
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
jobfood
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 35 ปี
 ส่วนสูง :   153 Cm. น้ำหนัก 55 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  โรงงานผลิตอาหาร(Food Factory)
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  ไม่ระบุ บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2554
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชา :  เทคโนโลยีการอาหาร
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.63
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.49
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  10 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2564 ถึง พฤษภาคม 2565
 บริษัท :  ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :  1/74-75 ถนนพระราม 2 หมู่ 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
 ตำแหน่ง :  ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ควบคุม กำกับ ดูแลการคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดลองผลิตภัณฑ์ทั้งในห้องปฏิบัติการและในไลน์ผลิต การทดสอบทางประสาทสัมผัส การจัดทำ specification ของผลิตภัณฑ์ การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการประสานงานและการประชุมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนิ
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2555 ถึง พฤษภาคม 2564
 บริษัท :  เอ.พี.โฟร์เซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :  5/4 หมู่ 5 ถนนตัดใหม่ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
 ตำแหน่ง :  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพและตัวแทนฝ่ายบริหาร
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  จัดทำ ทวนสอบ ปรับปรุง และแก้ไขเอกสารการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารคู่มือคุณภาพ HACCP PLAN, Halal ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพที่บริษัทดำเนินการอยู่ จัดทำแผนการตรวจประเมินภายในประจำปี เข้าร่วมการตรวจประเมิน และทวนสอบเอกสารการตรวจประเมิน
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2564 ถึง เมษายน 2564
 สถาบัน :   BUREAU VERITAS
 หลักสูตร :   GHPs & HACCP Requirements
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤศจิกายน 2561 ถึง พฤศจิกายน 2561
 สถาบัน :  EXCELLENT QUALITY
 หลักสูตร :  BRC-Global Standard for Food Safety (Issue 8) & Internal Audit
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word      
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  30  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  26  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  1.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 2.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารทำงานเป็นทีมได้ 3.หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ตนเองยังขาดอยู่
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 25 ก.ค. 2565 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
www.jobfoodthailand.com