www.jobfoodthailand.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
Jobfood Jobfood
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
jobfood
jobfood
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   หญิง
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 23 ปี
 ส่วนสูง :   156 Cm. น้ำหนัก 60 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ได้รับการยกเว้น
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  โรงงานผลิตอาหาร(Food Factory)
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  QA Supervisor
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  15,001-30,000 บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  กำลังศึกษาอยู่
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  เทคโนโลยีอาหาร
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.05
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนศรียานุสรณ์
 วุฒิการศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 สาขาวิชา :  แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.69
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   เมษายน 2565 ถึง กรกฎาคม 2565
 บริษัท :  บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปสุกร ลพบุรี
 ที่อยู่บริษัท :  215 หมู่ 1 ถนนพระพุทธบาท-เขาสูง ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
 ตำแหน่ง :  นักศึกษาสหกิจศึกษา (Production trainee)
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  จัดทำโครงงานสหกิจศึกษา 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 การศึกษาการรวมจุดรับ Raw material เรื่องที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุผลิตภัณฑ์แช่แข็งจากสุกร
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มิถุนายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564
 สถาบัน :   ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 หลักสูตร :   อาหารฮาลาลและแนวทางปฏิบัติเพื่ออุตสาหกรรม
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   พฤษภาคม 2564 ถึง พฤษภาคม 2564
 สถาบัน :  Quality up Co.,Ltd.
 หลักสูตร :  HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT (CHAPTER 2, CXC 1-1969) Rev.2020
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดี อ่าน ดีมาก เขียน ดี
 ภาษาอังกฤษ :  พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word       Microsoft Excel
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  40  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  27  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :         รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :         รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  โครงงาน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์จากขนุนอ่อน
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 31 ก.ค. 2565 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
www.jobfoodthailand.com